Kontaktovať nás môžete prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

web: http://shop.poton.sk

Tel.: 036/6308300

e-mail: shop.poton.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Divadlo Pôtoň, n.o.
Bátovce 358, 935 03 Bátovce

IČO: 37971361
DIČ: 2022352827
(Divadlo Pôtoň nie je platcom DPH)

Registrácia: Krajský úrad v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy VVS/NO-3/2006

Štatutárny zástupca: Mgr. art. Michal Ditte, Riaditeľ

 

Sídlo spoločnosti:

Bátovce 358, Bátovce 935 03, Slovenská republika

 

Bankové spojenie:

4003269599/7500 ČSOB, a.s.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk