Divadlo Pôtoň, n.o. Bátovce 358, Bátovce 935 03, Slovenská republika

Tel.: 036/6308300 e-mail: divadlo@poton.sk   web: www.poton.sk

alebo nás kontaktujte cez formulár: